HEKTAR - g. wolak

geodezja zabrze

Geodeta Zabrze

HEKTAR Grzegorz Wolak to nowoczesna firma oferująca usługi geodezyjne dla firm budowlanych i deweloperskich, biur projektowych, zakładów oraz hal produkcyjnych i przemysłowych oraz inwestorów prywatnych.

Nasza oferta obejmuje między innymi:
- mapy do celów projektowych,
- wytyczenia,
- inwentaryzację powykonawczą,
- wznowienie granic,
- podziały nieruchomości,
- obsługę inwestycji,
- pomiary specjalne.

Działamy na terenie całego Śląska.

Jeżeli nie masz pewności, czy jesteśmy w stanie w 100% sprostać Twoim wymaganiom - zadzwoń!Telefon kontaktowy:

512 944 041email:

hektar.biuro@gmail.com

geodezja ruda slaska

Usługi geodezyjne - oferta

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Od jakości takiej mapy zależy na ile przygotowany projekt będzie odpowiadał stanowi faktycznemu w terenie i czy podczas budowy nie wynikną problemy związane z jej realizacją. Wykonując mapy do celów projektowych w standardzie oferujemy mapy w postaci papierowej oraz cyfrowej (.pdf, .dxf, .dwg. i inne). Na życzenie wprowadzamy na mapy dane z wywiadów branżowych. Zamawiając mapę do celów projektowych w HEKTAR masz pewność, że wiernie odzwierciedla ona stan faktyczny w terenie. Oferujemy również wykonanie ortofotomapy na podstawie samodzielnie wykonanych zdjęć lotniczych oraz wykonanie chmury punktów (modelu 3D terenu).

Wytyczenie

Na podstawie mapy do celów projektowych projektant tworzy projekt zagospodarowania działki, który z kolei służy do wytyczenia obiektu w terenie. Podczas tyczenia konieczne jest zachowanie nie tylko właściwych wymiarów obiektu, ale również poprawności jego położenia względem granic nieruchomości. Wytyczenia z HEKTAR to pewny sposób na poprawne wyniesienie obiektu w teren. Niezależnie od tego, czy przedmiotem zlecenia jest obiekt liniowy, czy kubaturowy. Nie jest dla nas problemem poziom jego skomplikowania czy miejsce wytyczenia. Jeżeli dane wyjściowe są poprawne i dokładne, to wytyczenie też będzie. Wytyczenie w naszej firmie to pewność, że tyczony obiekt powstanie dokładnie tam, gdzie miał się znaleźć.

Inwentaryzacja powykonawcza

Pomiar powykonawczy to ukoronowanie procesu budowlanego - mający na celu określenie stanu wykonania prac budowlanych. Mapa z inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacją o zgodności wykonania budowy zgodnie z projektem jest niezbędna do odbioru budynku i podpisania umów z dostawcami mediów.

Ewidencja gruntów i budynków

Oferujemy usługi związane z:
- podziałem nieruchomości (z dużej działki powstają małe),
- scaleniem (z małych działek powstaje duża),
- wznowieniem znaków granicznych (odtworzenie zniszczonych, uszkodzonych lub przesuniętych znaków granicznych na podstawie dokumentów przyjętych do zasobu ODGiK),
- rozgraniczeniem (tylko przy braku dokumentów pozwalających jednoznacznie odtworzyć przebieg granicy),
- stabilizacją nowych punktów granicznych po podziale (dopiero po uprawomocnieniu się decyzji o podziale).
W zakres usługi podziału nieruchomości wchodzi wznowienie zniszczonych znaków granicznych.

Ps. tak, w cenie usługi wliczone jest wkopanie kamieni granicznych - nie praktykujemy wbijania palików. Jedynym wyjątkiem są NOWE punkty graniczne - wkopanie takich kamieni musi być zgłoszone jako odrębna robota, czyli wymieniona wyżej stabilizacja nowych punktów granicznych po podziale.

Pomiary specjalne

Do pomiarów specjalnych zaliczamy wszystkie rodzaje opracowań, nie ujęte w pozostałych punktach. Są to m.in. pomiary objętości i mas, pionowości, osiadań i odkształceń, ustawianie maszyn i urządzeń, sprawdzenie warunków geometrycznych obiektów, pomiary suwnic, samotoków, torowisk i inne. W tym również pomiary wykonywane w warunkach ogranicznego oświetlenia i po zmroku.

Kompleksowa obsługa inwestycji

Oferujemy obsługę inwestycji "od A do Z" - ciągłe wsparcie geodezyjne przy użyciu najlepszego sprzętu i fachowców. W skład tej usługi wchodzi wykonanie map i dokumentów do celów projektowych, zakładanie osnowy, wytyczenie obiektów i realizacja geodezyjna podczas trwania prac budowlanych. Po zakończeniu budowy w zakres usługi wchodzi również inwentaryzacja powykonawcza inwestycji.